Connake

Mello Originals

Connake

ตัวอย่าง

เรื่องย่อ

        สังคมออนไลน์ทุกวันนี้ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร เต็มไปด้วยการนำเสนอ Content ที่อิสระและแตกต่าง โดยการเลือกรับ Content เหล่านั้น ผู้ชม มีสิทธิ์ ที่จะเลือก ตามความต้องการของตนเอง

        แม้สิทธิ์ในการเลือกเสพ Content จะเป็นของผู้ชม แต่มีผู้สร้าง Content หรือ ผู้นำเสนอเนื้อหาในโลก Online อีกไม่น้อยที่สามารถ สร้างสรรค์ ความเป็นตัวเอง และได้รับการยอมรับในโลกออนไลน์จนเป็นกระแสโด่งดัง

ออกอากาศ ทุกวัน พุธ  เวลา : 20.00 น. เริ่ม พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561

Ep ทั้งหมด (12)