ทิสโก้ชวนพันธมิตรร่วมสร้างโอกาสให้ชีวิต

20 มี.ค. 62

44 views

จัดโครงการ “Friends for Life” ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์กลุ่มธนาคารทิสโก้ (“ทิสโก้”) จับมือองค์กรพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีจิตศรัทธา สร้างเครือข่ายทำประโยชน์ให้สังคม กับโครงการ “Friends for Life” ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ  5 แห่ง ที่รองรับคนไข้จากทั่วประเทศรวมกว่า 8 ล้านรายต่อปี  ตามเจตนารมณ์มุ่งตอบแทนสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ 
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยจำนวนประชากรและผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น  และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ขณะที่โรคภัยสมัยใหม่ก็มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับอนุมัติงบจัดสรรจากรัฐบาล รวมทั้งมีความพยายามหลากหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน  แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ยังมีความขาดแคลนอีกมาก 

กลุ่มธนาคารทิสโก้ (“ทิสโก้”) ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงจัดทำโครงการระดมทุนให้ความช่วยเหลือโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับในวงกว้าง  ด้วยการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีจิตศรัทธา  ริเริ่มโครงการที่ใช้ชื่อว่า “Friends for Life” ร่วมกันระดมทุนทรัพย์สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งแต่ละแห่งเป็นศูนย์รองรับคนไข้จากทั่วประเทศเข้ามาใช้บริการหลักล้านรายต่อปี

ขาดอุปกรณ์การแพทย์ ก็เหมือนขาดโอกาสช่วยชีวิต  Friends for Life เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ทิสโก้เชิญชวนมาร่วมกันในภารกิจนี้    พันธมิตรทุกรายก็มีเจตนารมณ์เดียวกับเราที่จะช่วยเหลือสังคม  เป็นการจับมือกันทำประโยชน์ให้สังคมในภาพที่กว้างขึ้น  นอกเหนือจากพันธมิตรธุรกิจแล้ว  โครงการนี้จะรณรงค์ต่อไปยังเพื่อนๆ ทุกวงการชักชวนกันมาช่วยคนละเล็กละน้อย รวมกันแล้วก็สามารถจะเพิ่มโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก  ซึ่งนอกจากจะได้กุศลจากการทำดีแล้ว ผู้บริจาคยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลไปหักลดหย่อนภาษีได้  2 เท่าอีกด้วยนายสุทัศน์ กล่าว 

โครงการ Friends for Life มีกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม 3 เดือน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562   เปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ชื่อบัญชีสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 5 โรงพยาบาลธนาคารทิสโก้ บัญชีเลขที่ 0001-191-000588-1  โดยสามารถบริจาคได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Banking (QR Code) ทุกธนาคาร และที่สาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ  และ กิจกรรมวิ่งการกุศล Friends for Life Charity Run ซึ่งจะนำรายได้จากค่าสมัครสมทบทุนโครงการฯ ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  และหลังเสร็จสิ้นโครงการจะจัดสรรเงินบริจาคที่ได้รับส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ในเดือนกรกฎาคม 2562