ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Hotel Stars (รอบแรก)

03 พ.ค. 62

1189 views

ทาง Mello ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก นักแสดง Hotel Stars The Series จำนวน 20 คน


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก นักแสดง Hotel Stars The Series จำนวน 20 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้


ฝ่ายหญิง 8 คน

1. นางสาว นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์ (ออม)

2. นางสาว ณิชชา ฉัตรไชยเดช (อิ๊งค์กี้)

3. นางสาว อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล (อาหลี)

4. นางสาว อาณิก้า ฮอร์แมน (ณิก้า)

5. นาสสาว รมิดา ปริพินิจฉัย (ไอซ์)

6. นางสาว เบสตี้ ชัยรุ่งโรจน์ (เบสตี้)

7. นางสาว ปรางค์เนตร ถาใจ (ไหม)

8. นางสาว นัฐรุจี วิศวนารถ (ตังตัง)


ฝ่ายชาย 12 คน

1. นาย ปริญญา อังสนันท์ (ก๊กเลี้ยง)

2. นาย นิติธร อัครโชติโสภณ (อัส)

3. นาย เขมินท์ แสนเมืองชิน (โซ่)

4. นาย ธรรมนูญ พิชิตสุรกิจ (สุ่ยปั้ง) 

5. นาย ณัชคุณ ธีรกิจโกศล (ปลื้ม) 

6. นาย นัฐนนท์ มะโฬงคำ (ปอ)

7. นาย ณธรรศ ตันเจริญ (ท็อป) 

8. นาย ธนาวินท์ ดวงเนตร (มาวิน) 

9. นาย กรัณ ดรัลพงศ์ (เต้) 

10. นาย ธนธรณ์ เจริญรัตนพร (ปอร์เช่) 

11. นาย ณัฏฐ์ธรรศ คุณากรเกียรติ (ไฮเตอร์) 

12. นาย พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์ (กรีน)


ทาง Mello ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน โดยทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมาย เวลา และสถานที่ ไปยัง E-mail ของผู้ผ่านเข้ารอบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในการแคสติ้งในครั้งนี้ 

**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด