เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับมอบรางวัล No.1 Brand Thailand

28 พ.ค. 62

92 views

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No.1 Brand Thailand 2018 – 2019 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No.1 Brand Thailand 2018 – 2019 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย 

ประเภท Entertainment Complex (Cinema) จากผลการวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ที่สำรวจโดย บริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Marketeer