“ลดเปลี่ยนโลก” กับโตโยต้า เมืองสีเขียว

16 ต.ค. 62

170 views

เชิญชวนประชาชนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use plastic) ผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าเมืองสีเขียว เชิญชวนประชาชนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use plastic) ผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com โดยทุกการลดใช้พลาสติก จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินร่วมสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 

โตโยต้าดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหามลภาวะ ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในทุกกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียว 
จากปัญหามลภาวะขยะ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงริเริ่มจัดกิจกรรม ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน อันได้แก่ หลอด แก้วน้ำ และภาชนะพลาสติก

โดยขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com ถ่ายภาพการลดใช้พลาสติก และแชร์ เพื่อสะสมคะแนน แลกรับของรางวัลพิเศษมากมาย นอกจากนี้ ทุกการลดใช้พลาสติก 1 ครั้ง จะเท่ากับเงิน 1 บาท ในการร่วมสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป


ร่วม ลดเปลี่ยนโลก ผ่านทาง  HYPERLINK "http://www.ลดเปลี่ยนโลก.com" www.ลดเปลี่ยนโลก.com 
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562
เริ่มวันนี้...ที่ตัวคุณ โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข
เพราะปัญหามลภาวะคือหน้าที่ของเราทุกคน โตโยต้า เมืองสีเขียว เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นพลังเปลี่ยนโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ เพียงแค่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยการลด ละ เลิกใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดเป็นขยะ เริ่มวันนี้ที่ตัวคุณ...เพื่อให้สังคมของเราก้าวสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน มาเปลี่ยนโลกด้วยกัน ที่เว็บไซต์ "ลดเปลี่ยนโลก"

คลิกเลย  https://bit.ly/2mvtjiY
ยิ่งลดมาก ยิ่งได้ของรางวัลมากมายอีกด้วย ด้วยวิธีง่ายๆที่คุณก็ทำได้

#ลดเปลี่ยนโลก #โตโยต้าเมืองสีเขียว #NoSingleUsePlastic