GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5

18 ต.ค. 62

345 views

ในหัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 ในหัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ  ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท  
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และติดตามรายละเอียดต่าง ได้ทาง Facebook Page -   PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้วดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งภาพวาดภายใต้หัวข้อเคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุขมาทางไปรษณีย์ที่ ประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900 
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้  – 5 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลวันที่  26 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2511-4178