โครงการ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2561

11 พ.ค. 61

548 views

โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เปิดมิติใหม่ของการทำบุญ ร่วมกันปลูกต้นไม้บูชาคุณพระพุทธเจ้า ในงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๑ ณ เกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.


วันวิสาขบูชาปีนี้ อยากชวนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้มาร่วมกัน เปิดมิติใหม่ของการทำบุญ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อถือเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า ดั่งคำกล่าวที่พระอาจารย์ชยสาโร ได้เคยกล่าวไว้ว่า "พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ปรินิพพานก็ใต้ต้นไม้ ถือว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ผูกพันธ์กับต้นไม้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาล"  ซึ่งในวันเสาร์ที่ ๑๙ พ.ค.นี้ ทางโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ได้จัดงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๑” ที่บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี งานเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.


โดยในภาคเช้าจะร่วมกันปลูกต้นสาละอินเดียทีได้รับเมล็ดพันธ์มาจากประเทศเนปาล เพื่อสร้าง “สวนสาลวัน” ด้วยกัน และในภาคบ่ายจะเป็นการมอบรางวัล “นักปลูกโลกดีงาม” การพูดคุยในช่วง “TREE talk เรื่องจริงจากใจของนักปลูกต้นไม้ให้โลก” และปาฐกถาธรรมพิเศษ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในหัวข้อ “ปลูกด้วยใจ ให้ด้วยมือ คือบุญยิ่ง” และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย วิสาขบูชาปีนี้ เรามาร่วมสร้างปรากฏการณ์การปลูกต้นไม้เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebookปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ