Say Hi (เซย์ไฮ) EP. 2/1

เกาะศิลปะแห่ง Naoshima (直島)

695 views

เรื่องย่อ

Say Hi ขอพาแฟน ๆ มายังเกาะเล็ก ๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งพิพิธภัณฑ์และศิลปะ นั่นก็คือ Naoshima Island ในจังหวัดคากาวา ซึ่งเกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตคากาว่า จ.คากาว่า แห่งภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku) ปัจจุบัน Naoshima (直島) มีแหล่งแสดงงานศิลปะทั้งในแบบ Art Gallery, Art Project ตลอดจน Public Art มากมายหลายรูปแบบซึ่งไฮไลท์ในแต่ละโซนนั้นจะเป็นอย่างไร ตามคุณติ๊ก กัญญารัตน์ ไปเลยครับ