สัตยาธิษฐาน

โบยไอ้ทด !!!

5,067 views

ออกอากาศ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่องย่อ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระวสุพินิจจะสั่งให้ไอ้ชดโบยไอ้ทด คุณนิ่มจะมาช่วยหรือจะมาเพิ่มความขัดแย้งให้แรงขึ้นไปอีก !!!

แนะนำ