ธรรม Life EP. 25/1

เราจำเป็นต้องมีศาสนาไหมถึงเป็นคนดี

229 views

ออกอากาศ อังคารที่ 14 มกราคม 2563

เรื่องย่อ

คุณนับถือศาสนาอะไร? เมื่อก่อนคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็เป็นที่คาดเดาได้ว่า น่าจะเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่ในยุคนี้เริ่มคำตอบใหม่ที่แพร่หลายมากขึ้นนั่นก็คือ ไม่มีศาสนา อ้อมนำคำถามนี้ไปถามพระอาจารย์ว่า “จำเป็นไหมที่เราทุกคนต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง” ท่านอมโรภิกขุ เมตตาให้ความกระจ่างไว้ในรายการ ธรรมlife “ธรรมสบายๆ ที่ชีวิตต้องใช้”ทาง Mello